miércoles, 16 de marzo de 2011

"Deporte y discapacidad 2011"

Xavi Torres grandísimo deportista paralímpico nos invita a unas jornadas formativas sobre deporte y discapacidad en el PALMA ARENA:

Jornades Formatives
“Esport per a persones amb discapacitat intel•lectual. Un gran ventall de possibilitats”
Inscripció: gratuïta a xtorres@illesport.org
...
Introducció

Un dels principis rectors de la política social i econòmica que estableix la Constitució espanyola és que els poders públics han de fomentar l’educació sanitària, l’educació física i l’esport. Així mateix, la Constitució assenyala que han de facilitar la utilització adequada del lleure. Per a les persones amb discapacitat, l’ocupació plena i significativa del lleure és encara avui una utopia.

L’esport, en les seves múltiples i variades manifestacions, s’ha convertit avui dia en una de les activitats socials amb més arrelament i capacitat de mobilització i convocatòria.

L’esport esdevé un element fonamental del sistema educatiu, des de l’educació física de base fins a la pràctica de l’educació física com a manteniment de la salut global. Per tant, és un factor corrector de desequilibris socials que contribueix al desenvolupament i a la igualtat entre la ciutadania, alhora que crea hàbits que afavoreixen la inserció social i, així mateix, practicar-lo en equip fomenta la solidaritat.

Totes aquestes característiques fan que l’esport sigui un element determinant de la qualitat de vida i de la utilització activa i participativa del lleure en la societat contemporània. És suficient recordar el manament explícit en l’article 43 de la Constitució i implícit en tot el text per explicar i justificar que una de les maneres més nobles de fomentar una activitat és preocupar-se tant de l’activitat en qüestió com dels seus efectes, ordenar-ne el desenvolupament en termes raonables, participar en l’organització de la mateixa activitat quan calgui i contribuir a finançar-la.

No obstant això, cal recordar que aquesta atribució s’ha de posar en connexió estricta amb els àmbits territorials de les diferents comunitats autònomes.

Cal regular i ordenar les diferents competències públiques i privades en matèria d’esport i activitat fisicoesportiva adreçada a persones amb discapacitat, establir els mecanismes necessaris per ajuntar i coordinar tots els esforços i les accions dels diversos estaments vers un objectiu general que pretengui reflectir la normativa legal estatal i autonòmica: “promocionar l’esport i l’activitat fisicoesportiva adreçada a persones amb discapacitat, garantir el dret de qualsevol ciutadà de conèixer-lo i practicar-lo i adaptar-lo a les seves necessitats i expectatives en condicions adequades de salut, seguretat i higiene”. Si això és important per a la població en general, encara es fa molt més evident quan ens referim a persones amb discapacitat o a persones amb risc d’exclusió social.

Així, les lleis de l’esport estableixen que les administracions públiques han de garantir l’accés a l’activitat fisicoesportiva d’acord amb els principis rectors següents:

a) El dret de qualsevol ciutadà a conèixer i practicar lliurement i voluntàriament l’esport, en igualtat de condicions i sense cap discriminació.
b) L’esport com a manifestació cultural i activitat d’interès general que compleix una funció social.
c) La pràctica esportiva com a factor que millora la salut, augmenta la qualitat de vida i el benestar social i contribueix a la formació i al desenvolupament integral de la persona.
d) La consideració de l’esport com a element d’integració social i d’ocupació del lleure.
e) La integració de l’educació física en el sistema educatiu com a matèria obligatòria en els nivells d’ensenyament que estableixi la legislació educativa.
f) La col•laboració entre el sector públic i el privat per garantir una oferta esportiva més àmplia.

L’activitat fisicoesportiva ha passat de ser una pràctica d’alguns a ser reclamada pel conjunt de la societat, sense distinció de sexe, condició, edat, nivell socioeconòmic o cultural.

Per a les persones amb discapacitat l’accés a l’esport és encara avui una realitat complexa. Per això, intentam facilitar-los aquest accés, malgrat les contradiccions de la nostra societat.

Director: Xavier Torres
Codirectora: Elena Gómez

PROGRAMA
29 de març de 2011

10.30 h
Inauguració
A càrrec de Diego González Carrasco, delegat de la Presidència per a l’Esport; Isabel Aguilar, presidenta de la FEBED, i Xavier Torres, responsable d’Esport i Discapacitat del Govern de les Illes Balears.

10.45 h
Lliçó inaugural
“Special Olympics: un moviment de caràcter mundial”, a càrrec d’Enric Blesa, director nacional de Special Olympics.

11.30 h
L’esport federat per a persones amb discapacitat intel•lectual a Espanya
A càrrec d’Alfredo Salazar, director tècnic de la Federació Espanyola d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel•lectual (FEDDI).

11.15 h
Descans

11.30 h
II. Esport per a persones amb discapacitat intel•lectual a les Illes Balears
A càrrec de Pere Mallol, vicepresident i coordinador Tècnic de la Federació Balear d’Esport Adaptat (FEBED).

12.15 h
Debat
Taula amb tots els ponents anteriors.
Moderador: Xavier Torres.

13.00 h
Dinar

15.30 h
Procés d’inclusió en l’àmbit educatiu i pràctica esportiva social
A càrrec de Juan Enrique Vázquez, de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i Esport. Professor d’activitat física i esport per a persones amb discapacitat. Departament de Fonaments de la Motricitat i l’Entrenament Esportiu. Universitat Europea de Madrid.

16.15 h
III. El karate adaptat, una nova experiència per als esportistes amb síndrome de Down
A càrrec d’Alicia Reynés, entrenadora del Karate Club Campos.

16.45 h
IV. La petanca adaptada i la seva organització
A càrrec d’Aina Sastre, presidenta de la Federació Balear de Petanca.

17.15 h
Descans

17.30 h
Experiència pràctica d’una esportista i familiar
A càrrec de Rosa Sagrera Gimnàstica Rítmica i Rosa Coll.

18.00 h
Feaps Balears: posicionament davant l’esport, present i futur
A càrrec de Sonia Castro, gerent de Feaps Balears.

18.30 h
Debat
Taula rodona amb tots els ponents anteriors.
Moderadora: Isabel Aguilar

No hay comentarios: