viernes, 23 de diciembre de 2011

"Cursa infantil de Reis"


- L’ Ajuntament de Palma, des de el Institut Municipal de l’esport, organitza en
data 5 de gener una cursa popular infantil: CURSA INFANTIL DE REIS 2012
- Les carreres es duran a terme el dijous 5 de gener a les 12.00 hores, amb sortida
i arribada a la part central del parc de Ses estacions.
- El recorregut de totes les curses es duran a terme dins el mateix Par de Les
Estacions.
- Hi hauran quatre curses amb les següents categories i distàncies a recórrer:
CURSA I: nins de 4 a 5 anys 200 metres.
CURSA II: nins de 6 a 7 anys 400 metres.
CURSA III: nins de 8 a 10 anys 900 metres.
CURSA IV: nins de 11 a 12 anys 900 metres.
- A les 12.00h es donarà inici a la primera cursa i s’aniran realitzant
successivament. Les categories es diferenciaran mitjançant dorsals de diferents
colors.
- Després de les curses generals es duran a terme les Curses de Joies pels més
petits, amb les següents curses.
CURSA I: Nins de 2 anys- 50 metres
CURSA II: Nines de 2 anys- 50 metres
CURSA III: Nins de 3 anys- 50 metres
CURSA IV: Nines de 3 anys- 50 metres
CURSA V: Nins de 4 anys – 100 metres
CURSA VI: Nines de 4 anys-100 metres
CURSA VII: Nins de 5 anys- 100 metres
CURSA VIII: Nines de 5 anys- 100 metres
CURSA IX: Nins de 6 anys- 200 metres
CURSA X: Nins de 6 anys- 200 metres
- A la finalització de la darrera proba de els Curses de Joies, es durà a terme
l’entrega de premis de les carreres general.(3 guanyadors per cursa en categoria
masculina i femenina)
- Les inscripcions seran gratuïtes es faran a l’adreça cursareis@palma.es o al lloc de
sortida el mateix dia de la cursa a les taules d’inscripcions situades al Parc de Ses
Estacions, en horari de 9.00 a 11.00h.
- La recollida de dorsals es durà a terme el dia de la carrera, al mateix lloc de
sortida (Zona Central Parc de Ses Estacions), a les taules de control d’inscripcions.
- Els responsables del nins deuran anotar el seu número de telèfon mòbil a la part
de darrera del dorsal.
- Els 500 primers nins que recolleixin el seu dorsal seran obsequiats amb una
camiseta.
- La cursa serà controlada pel personal responsable de l’organització de
l’esdeveniment.
- Tots els participants tenen una assegurança col.lectiva pels accidents que
poguessin esdevenir durant la realització de la prova.
- L’organització compta també amb una Pòlissa de Responsabilitat Civil.
- Hi hauran serveis sanitaris.
- Totes les fotografies fetes per l’organització durant la prova poden servir per la
promoció d’aquesta i posteriors edicions.
- La inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament .
- L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol dels punts anteriors .

No hay comentarios: